Keelevalik:
Hromium.eeInfoleht
                    Kemikaalid

                                 (ohtu kujutavad kemikaalid)

  

                                    I    kroomtrioksiid   CrO3:

 

UN 1463(anhydrous)    IMDG class: 5.1;6.1;8 EINECS No.215-607-8 CAS No. 1333-82-0

 

R45,R46,R9,R24/25,R26,R35,R42/43,R48/23,R62,R50/53

S53,S45,S60,S61.

 

                                   II   naatriumdikromaat  NA2Cr2O3 :

 

UN 3087    IMDG class :5.1,6.1    EINECS No. 234-190-3 CAS No. 10588-01-9

 

R8,R21,R25,R26,R37/38,R41,R43,R46,R49,R50/53

S45,S53,S60,S61.

 

 

                                  III   kaaliumdikromaat    K2Cr2O3 : 

             

 

UN 3086    IMDG class : 6.1,5.1   EINECS No. 231-906-6 CAS No. 7778-50-9

 

R45,R46,R60,R61,R8,R21,R25,R26,R34,R42/43,R48/23,R50/53

S53,S45,S60,S61.

 

Laos üheaegselt hoiul olevate ülalloetletud kemikaalide summaarne kogus ulatub

kuni 6500 t. Kemikaalid saabuvad lattu, on laos houil ja saadetakse laost   välja

pakendatud kujul.

 

                                          

              Ohtu määratlevad füüsikalised ja

                        keemilised omadused

 

                                 I    Kroomtrioksiid

 

 

         Füüsikaline seisund , väline kirjeldus

 

Lõhnatu, tumepunased kristallid, helbed või teraline pulber, õhu käes laialivalguv.

 

                                    Keemiline oht

 

Temperatuuril  üle 250 С aine laguneb kroomoksiidiks ja hapnikuks, mis suurendab tulekaju ohtu. Tugev oksüdeerija. Põlevainete ja taastajatega kokku puutudes  võib plahvatada. Vesilahustes on tugeb hape, mis reageerib alustega ja on sööbiv.Tarnitakse ja hoiustatakse  metalltrummlites mahutavusega ga 25 kg,

50 kg ja 250 kg.

 

                      II  Naatriumdikromaat

 

 

                      Füüsikaline seisund , väline kirjeldus

 

  Punakasoranži värvi  hügroskoopsed kistallid.

 

                                  Keemiline oht

 

Suure oksüdeerimisvõimega aine, reageerib põlevmaterjalide ja taastajatega.

Vesilahuses on nõrk hape. Tugevalt reageerib hüdrasiiniga.

Tarnitakse ja hoiustatakse pehmetes  1000 kilostes big-bag`ides, samuti  25 kilostes ja 50 kilostes 50 polüpropüleenkottides.

                                                        

                         III  Kaaliumdikromaat

 

 

                  Füüsikaline seisund , väline kirjeldus

 

   punakas-oranživärvi kristallid

 

                                  Keemiline oht

 

Kergelt oksüdeerib põlevaineid, orgaanilisi ja muid kergesti süttivaid materjale

(puit, paber, väävel, alumiinium, plastmassid).

Reageerib  tugevate leelissoolade või hapetega suure soojuse eraldamisega.

Ohtlikuteks lagunemisproduktideks võivad olla kroomi oksiidid.

Termiline lagunemine toimub  temperatuuril 500С.

Ohtlik  polimeriseerimine ei toimu.

                                                                     

Tarnitakse ja hoiustatakse 25 ja 50 kilostes  propüleenkottides.

        

 

Kõiki ülalloetletud aineid ühendab see, et nad on:

 

-         tugevad oksüdeerijad

-         toksilised ja/või korroseerivad ained

-         vees hästi lahustuvad   

-         mittepõlevad

-         kuumenemisel lagunedes eraldavad hapnikku, st. soodustavad põlemist.

 

 

LÄHIÜMBRUSE   JA TEGURITE, MIS VÕIVAD PÕHJUSTADA   AVARII TEKET  VÕI  RASKENDADA AVARII TAGAJÄRGI, KIRJELDUS

 

 

AS Maardu Terminal, Lao tn.  29 - 600m

AS NCC PO,Maardu, Lao tn. 14  –  220m

OÜ INTOPEX TRANSIIT,LAO 18-200m

 

Need terminalid hoiustavad naftaprodukte.

 

Tavalise tööptorsessi käigus komplikatsioone ei teki, me ei sega teineteist ja riske teineteisele ei loo.

 

Juhul aga kui terminalides puhkeb tulekahju ja selle juures tõuseb tuul kiirusega üle 20v/sek,  siis kõige lähemalm laole  paiknev terminal  AS NCC PO luua meile tulekahju ohu.

 

                                           LAO TEGEVUS

 

OÜ Hromium osutab transiidi logistilisi teenuseid (töötab tolilao režiimis),võtab vastu, hoiustab ja saadab välja ülalloetletud keemikaale.

Käesoleval ajal töötab vahetus kontaktis  Aktjubinski (Kasahstan) kroomühendite  tehasega (Kasahstan).

Ettevõttes töötab 17 inimest. 

                                               

Põhiliselt toimub veoste käitlemine laos  ainult päevasel ajal.

Kuid tootmisvajadusel võib ladu töötada ka ööisel ajal (kuni 5-6 inimest), kuid see juhtuv äärmiselt harva.

                                                                                                         

 

Ladu  valvab ööpäevaringselt valvetöötaja – 1 inimene.

Lao pindala moodustab  9344.8m2

Platsi pindal   -  33 218 m2 .