Keelevalik:
Hromium.eeKontaktid
Asutuse nimetus: OÜ Hromium, registreerimiskood 10067382
Aadress, kontaktandmed :  Lao 21,74114 Maardu ,Eesti
Juhtkond:  juhatuse liige-   A.KÜTT

Kontaktandmed: TATJANA VORONOVA

mail: tatjana@hromium.ee
tel:                                                 60 80 636
mob.tel.                                         50 38 188
valveteenistus (ööpäevaringselt)  58 40 6594


View Larger MapJOONIS 1. KÄITISE TERRITOORIUMI PLAAN


OÜ Hromium ja selle ümbrusJOONIS 2. LÄHIÜMBRUSE PLAAN